Salmon Cilantro

$ 12.00

Description

6 pcs salmon sashimi with wasabi yuzu sauce, topped with cilantro